Privacy Verklaring Klik Hier

Arrow up
Arrow down

RKFC Lindenheuvel - Heidebloem Combinatie

Rozenlaan 1 6163 CP Geleen

Klik HIER voor liggend formaat

                         
 
                            
 
 
   
 
Beste leden,
 
Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op vrijdag 16 december 2022, aanvang 21.00 uur in de kantine van RKFC Lindenheuvel Heidebloem Combinatie.
 
Agenda
1.    Opening voorzitter
2.    Mededelingen en ingekomen stukken.
3.    Vaststelling notulen vorige vergadering
4.    Jaarverslag Secretaris
5.    Verslag penningmeester
6.    Benoeming bestuursleden
7.    Benoeming commissieleden
8.    Rondvraag
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur RKFC Lindenheuvel Heidebloem Combinatie.
 
Pin It

Momenteel zijn er 9 gasten en Geen Leden online