Privacy Verklaring Klik Hier

Arrow up
Arrow down

RKFC Lindenheuvel - Heidebloem Combinatie

Rozenlaan 1 6163 CP Geleen

Klik HIER voor liggend formaat

                         
 
                            
 
 
   
 
 Let op: indien u betaalt via een automatische overboeking of u maakt gebruik van een vergoeding van het Jeugdfonds Sport en Cultuur dan is het onderstaande voor u niet van toepassing. Ook als er met u andere afspraken zijn gemaakt dan is het onderstaande niet van toepassing.
 
Samenwerking NIKKI
Het bestuur heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.
 
Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.
 
U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald.
 
Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar   Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.
 
Termijnbetalingen
Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.  
 
Let op!
Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:
1.           Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op
2.           De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch via 0345 745 980 aan hen voorleggen.
3.           De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
4.           Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
 
Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club.
 
Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes dit seizoen!

 

Pin It

Momenteel zijn er 19 gasten en Geen Leden online